Informacja prasowa

Nowy zespół zarządzający festiwalem Berliner FestspieleTheatertreffen

60. Theatertreffen 2023

Cztery twórczynie teatralne z Polski, Ukrainy i Niemiec przejmą od 2023 roku wspólne kierownictwo nad Berliner Festspiele Theatertreffen. Na początku września Olena Apchel, Marta Hewelt, Carolin Hochleichter i Joanna Nuckowska rozpoczną organizowanie kolejnej edycji festiwalu zaplanowanej na maj 2023 roku.
Nowy zespół został powołany przez dyrektora artystycznego Berliner Festspiele Matthiasa Peesa i zastąpi wieloletnią dyrektorkę festiwalu Yvonne Büdenhölzer.

„W ciągu ostatnich dziesięciu lat festiwal Berliner Theatertreffen niezwykle się rozwinął, otworzył na scenę niezależną, prowadził kampanię na rzecz równouprawnienia płci i zabierał głos w debatach na temat polityki władzy i zrównoważonego rozwoju w branży teatralnej.
Cieszę się, że razem z Oleną Apchel, Martą Hewelt, Carolin Hochleichter i Joanną Nuckowską udało nam się stworzyć współodpowiedzialny za cały festiwal zespół, który w niedalekiej przyszłości zamierza wzmocnić i zintegrować jego poszczególne formaty, równocześnie współpracując z jury złożonego z krytyczek i krytyków teatralnych.
Cztery nowe dyrektorki wniosą do niemieckojęzycznego krajobrazu teatralnego międzynarodową perspektywę, poszerzą jego horyzonty oraz nasze postrzeganie. Tym samym mają okazję przyczynić się do przezwyciężania różnic kulturowych i podziałów politycznych. Pod ich kierownictwem festiwal Theatertreffen ma być ściślej powiązany z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi łączy nas podobna miejska i państwowa struktura teatralna, stałe zespoły artystyczne, produkcje repertuarowe, scena niezależna oraz porównywalne warunki pracy i produkcji. Dyrektorki reprezentują nowe pokolenie twórców, które wspólnie poszukuje sposobów na tworzenie zrównoważonej, inkluzywnej sztuki oraz produkcji festiwali.”
- Matthias Pees, dyrektor artystyczny Berliner Festspiele

Olena Apchel jest aktywistką, reżyserką teatralną, dramatopisarką i kuratorką projektów artystycznych, posiada również doktorat z historii oraz teorii kultury. Zajmuje się teatrem współczesnym i prowadzi kursy mistrzowskie z zakresu reżyserii, aktorstwa i ruchu scenicznego. W latach 2010-2015 wykładała w Charkowskiej Państwowej Akademii Kultury. Od 2014 roku pracuje jako autorka i trenerka w Szkole Dramatu i Sztuk Performatywnych Testo w Charkowie. W swojej praktyce badawczej zajmuje się procesami tworzenia alternatywnych systemów istnienia i zarządzania instytucjami kultury. W praktyce reżyserskiej pracuje przede wszystkim nad tematem traumy osobistej i historycznej, przemocy społecznej oraz nad społecznymi modelami alternatywnej rzeczywistości. Jest autorką projektu społeczno-teatralnego „Opositorium”, który bada strefy tolerancji w dialogu międzyreligijnym we współczesnych społeczeństwach.

W latach 2017-2019 była dyrektorką artystyczną Teatru Dramatycznego im. Lesi Ukrainki w Kijowie, gdzie stworzyła liczne spektakle, w tym wielokrotnie nagradzany spektakl postdokumentalny „Horyzont 200”. W latach 2019 i 2020 współtworzyła koncepcję głównej ekspozycji Muzeum Pamięci Reżimów Totalitarnych „Terytorium terroru” we Lwowie. W 2019 r. wystawiła w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku autobiograficzną sztukę „Więzi”, która zdobyła nagrodę za najlepszy debiut reżyserski na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy. W 2021 r. jej spektakl „Kreszany” miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie. Obecnie Olena Apchel tworzy projekty w Dziale Projektów Społecznych w Międzynarodowym Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie. Wraz z Julią Krivich jest współautorką „Słownika” (Словник/Vocabulary) - otwartego stołu o migracji, oraz „Nowych sąsiadów” tworzonego z Heleną Świegocką, projektu społecznego dla osób z doświadczeniem migracji.

Marta Hewelt jest dyrektorką naczelną, menagerką kultury i kierowniczką produkcji. Urodziła się w 1983 r. w Gdyni, a dorastała w Berlinie. W latach 2004-2007 odbyła szkolenie z zakresu zarządzania eventami w HAU - Hebbel am Ufer. Następnie jako kierowniczka produkcji przez ponad dziesięć lat współpracowała z berlińską oraz ogólnokrajową sceną niezależną, angażując się przede wszystkim w organizację (międzynarodowych) festiwali i produkcji site-specific. Prowadziła m.in. format „X-appartments” w ramach Stolicy Kultury Koszyce (2013) w Słowacji, projekt „X-choreographers” podczas międzynarodowego festiwalu Tanz im August 2012 oraz „HOTEL shabbyshabby” w ramach festiwalu Theater der Welt w Mannheim (2014). Jako kierowniczka produkcji wraz z Matthiasem Peesem zorganizowała w HAU - Hebbel am Ufer dwa festiwale Ameryki Łacińskiej „Libertad y Desorden” (2010) i „La Vida despues” (2012).
W 2014 r. na rok została zastępczynią dyrektora Neuköllner Oper w Berlinie.
W 2015 r. objęła kierownictwo w Schwankhalle w Bremie i zainicjowała jego ponowne otwarcie. Otworzyła teatr i prowadziła go najpierw z Pirkko Husemannem, a następnie z Florianem Ackermannem, który sprawował w nim kierownictwo artystyczne do czerwca 2022 r. Jako dyrektorka naczelna Schwankhalle angażowała się w poprawę warunków pracy i finansowania bremeńskiej sceny niezależnej, a także aktywnie działa w międzynarodowej grupie FREISCHWIMMEN oraz NFT - Netzwerk Freier Theater: dwóch platformach, które intensyfikują wymianę między teatrami i stabilizują warunki pracy artystów.

Carolin Hochleichter jest dramaturżką, kuratorką, wykładowczynią, mamą trójki dzieci i członkinią oraz założycielką kolektywu „Keep It Real”. Studiowała kulturoznawstwo i estetykę sztuki w Hildesheim i Utrechcie oraz ukończyła kierunek kuratorski w Lipsku. Jeszcze podczas studiów w Hildesheim objęła kierownictwo artystyczne nad międzynarodowym festiwalem sztuk performatywnych transeuropa 2003.
W latach 2004-2007 prowadziła „Mobile Akademie” z Hannah Hurtzig i współpracowała podczas tego projektu z Joanną Nuckowską w Warszawie. Po zakończeniu pracy dramaturgicznej w Teatrze we Freiburgu w latach 2008-2011 od 2012 do 2016 r. była dramaturżką Festiwalu Foreign Affairs Berliner Festspiele. W latach 2017-2020 była kuratorką Ruhrtriennale, a w 2019 r. współkuratorką międzynarodowego programu festiwalu Epidaurus w Atenach.
W 2020 r. objęła kierownictwo artystyczne w konkursie miasta Hildesheim o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2025. Ponadto regularnie pracuje jako dramaturżka, wykłada dramaturgię na różnych uczelniach, a od 2021 r. jest mentorką reżyserii w Akademii Sztuk Scenicznych Baden-Württemberg w Ludwigsburgu.

Joanna Nuckowska jest menagerka kultury, programatorką, kuratorką i jedną z założycielek kolektywu Kultura dla Klimatu. Dwukrotna stypendystka amerykańskiego programu ISPA Fellowship Programme. Gościnnie wykładała w Akademii Teatralnej i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Joanna Nuckowska interesuje się problematyką społeczną i ekologiczną. Stara się aktywnie implementować idee ekologiczne oraz less/zero waste na polu sztuki. Oprócz tego angażuje się w opracowywanie „zielonych rekomendacji” dla sektora kultury.
Przez 13 lat pracowała w Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie, gdzie pełniła funkcję wicedyrektorki oraz kierowniczki działu produkcji
i kontaktów międzynarodowych. Była także współkuratorką projektów interdyscyplinarnych, takich jak „Summer Camp Art Academy”, showcase’u „Generation After” oraz Międzynarodowego Festiwalu Nowa Europa. Współpracowała z Carolin Hochleichter przez dwa lata przy niemieckim projekcie „Mobile Academy Warszawa 2006”. W roku 2021 w MCK Nowy Teatr w Warszawie miała okazję pracować z Oleną Apchel.


Dalsze informacje na temat festiwalu zostaną ogłoszone na konferencji prasowej z okazji objęcia przez Matthiasa Peesa stanowiska dyrektora. Konferencja odbędzie się w październiku.